Cod etic

Termenul de agent sau agent imobiliar care va fi folosit in acest cod defineste atit agentii imobiliari ca persoane fizice, cit si agentiile imobiliare. De asemenea termenul inglobeaza evaluatorii si toate persoanele sau institutiile/societatile implicate in tranzactiile imobiliare.

Deoarece codul etic poate stabili obligatii care sunt contrare celor definite de lege, in orice imprejurare in care apare o neconcordanta intre codul etic si lege, prevederile legii prevaleaza.

PREAMBUL

De utilizarea cu intelepciune a proprietatilor imobiliare si de proprietatea privata larg raspindita asupra acestora depinde supravietuirea si dezvoltarea institutiilor libere si a civilizatiei noastre. Agentii recunosc faptul ca interesele natiunii si a cetatenilor ei impun utilizarea rationala a proprietatilor si distributia cit mai larga a proprietatii asupra pamintului. Ei incurajeaza crearea de spatii locative adecvate, construirea de localitati functionale, dezvoltarea unei industrii si agriculturi productive si protejarea mediului inconjurator.

Aceste interese impun obligatii deasupra unui comportament comercial obisnuit. Ele impun serioase responsabilitati sociale si devotament patriotic, carora agentii li se vor dedica si pentru care se vor pregati continuu. De aceea, agentii membri ARAI vor actiona pentru respectarea si imbunatatirea standardelor profesiei lor si vor purta impreuna cu toti ceilalti agenti responsabilitatea asupra onoarei si integritatii profesiei. Termenul de agent membru al asociatie este legat de competenta, cinstea si inalta integritate rezultate din aderarea la idealul comportamentului moral in relatiile de afaceri. Nici un fel de profit sau instructiuni din partea clientilor nu vor justifica in nici un mod abaterile de la aceste idealuri.

In interpretarea acestor obligatii agentii membri ai asociatiei vor avea exemplul transmis de-a lungul secolelor prin zicala : “Tot ceea ce ti-ai dori ca ceilalti sa faca pentru tine, sa faci si tu celorlalti”.

Acceptind acest standard, agentii membri ai asociatiei se obliga sa respecte spiritul lui in toate activitatile lor si sa-si conduca afacerile in conformitate cu regulile care urmeaza.

Articolele 1 la 5 reprezinta aspiratii si definesc idealuri pe care agentii membri ai asociatiei se vor stradui sa le atinga.

ARTICOLUL 1

Agentii membri ARAI trebuie sa se informeze si sa fie informati asupra problemelor care afecteaza domeniul imobiliar in localitatea lor, in regiune si pe plan national astfel incit sa fie capabili sa contribuie in mod responsabil la formarea opiniei publice in aceste probleme.

ARTICOLUL 2

In sprijinul celor care li se adreseaza pentru apararea intereselor imobiliare, agentii membri ARAI se vor stradui intotdeauna sa fie informati privind legile, initiativele legislative, hotaririle guvernamentale, politica locala si conditiile specifice pietei, pentru a fi intr-o pozitie care sa le permita sfatuirea corecta a clientilor.

ARTICOLUL 3

Agentii membri ARAI se vor stradui sa elimine din comunitatea lor orice practica ce ar putea fi in defavoarea publicului sau ar putea discredita profesia de agent imobiliar.

ARTICOLUL 4

Pentru a preveni disensiunile si neintelegerile si pentru a asigura servicii mai bune proprietarilor, agentii membri ARAI vor cere listarea cu contract de exclusivitate a proprietatilor daca interesul clientului nu impune contrariul.

ARTICOLUL 5

In interesul societatii, al asociatilor lor si al propriilor afaceri, agentii membri ARAI vor impartasi benevol cu ceilalti agenti invatamintele propriei experiente, se vor pregati pentru beneficiul publicului, vor fi loiali ARAI-ului si activi in munca.

Articolele 6 la 23 stabilesc obligatii specifice. Nerespectarea acestor cerinte constituie motiv de actiune disciplinara.

ARTICOLUL 6

Agentii membri ARAI nu vor incerca sa obtina nici un avantaj incorect asupra altor agentii si isi vor conduce afacerile astfel incit sa evite orice controverse cu alti agenti.

ARTICOLUL 7

Prin aceptarea incadrarii ca agent imobiliar, agentii membri ARAI se obliga sa protejeze si sa promoveze interesele clientului. Aceasta obligatie de fidelitate absoluta fata de interesele clientului este primordiala dar ea nu il scuteste pe agent de obligatia de a trata corect toate partile implicate in tranzactie.

Practica standard 7-1

Daca nu se convine altfel in scris, agentul membru ARAI va transmite vinzatorului toate ofertele pina la incheirea afacerii.

Daca nu se convine altfel in scris intre agentul imobiliar si vinzator, agentul membru ARAI nu va mai fi obligat sa continuie prospectarea pietei dupa ce o oferta a fost formal aceeptata.

Practica standard 7-2

Agentii membri ARAI vor transmite clientilor toate ofertele in cel mai scurt timp posibil.

Practica standard 7-3

In incercarea incheierii unei tranzactii agentii membri ARAI nu vor dezinforma deliberat nici una din parti privind valoarea pe piata a proprietatii

Practica standard 7-4

Nici o tranzactie nu scuteste pe agentii membri ARAI de responsabilitatile care le revin prin Codul Etic.

ARTICOLUL 8

Agentii membri ARAI sunt obligati sa informeze atit cumparatorii cit si vinzatorii implicati intr-o tranzactie asupra comisionului practicat, inclusiv sa comunice cumparatorului care este comisionul perceput de la vinzator si invers.

ARTICOLUL 9

Agentii membri ARAI vor evita exagerarea, prezentarea incorecta sau omiterea de fapte pertinente referitoare la proprietate sau tranzactie. Totusi, agentii membri ARAI nu vor fi obligati sa desconspire neajunsuri latente ale proprietatii sau sa dea informatii in afara domeniului imobiliar.

Practica standard 9-1

Agentii membri ARAI nu vor lua parte la emiterea nici unui document care prezinta consideratii false.

Practica standard 9-2

Agentii membri ARAI nu vor oferi nici un serviciu descris ca “gratuit” atita timp cit efectuarea serviciului respectiv este generatoare de beneficiu sau comision.

Practica standard 9-3

Agentii membri ARAI, respectind agentia altui agent vor comunica din timp orice modificare care ar afecta serviciile celuilalt agent, inainte ca acesta sa fi semnat un precontract cu un potential cumparator.

Practica standard 9-4

Agentii membri ARAI isi vor face cunoscut acest statut atunci cind doresc obtinerea / transmiterea de informatii de la / la clienti sau alte agentii.

Practica standard 9-5

Agentii membri ARAI vor fi obligati sa descopere si sa prezinte factorii adversi responsabili, numai in acele domenii limitate de statutul lor de specialisti imobiliari. Articolul 9 nu impune agentilor imobiliari ARAI obligatia de a oferi expertiza in alte discipline tehnice sau profesionale.

ARTICOLUL 10

Agentii membri ARAI vor practica servicii egale ca nivel de profesionalism fara a face diferentieri ale persoanelor in functie de rasa, culuare, religie, sex, handicap, starea familiala sau origine nationala. Agentii membri ARAI nu vor face parte din nici o forma de asociere care promoveaza discriminarea impotriva uneia sau a mai multor persoane pe motiv de rasa, culoare, religie, sex, handicap, stare familiala sau origine nationala.

ARTICOLUL 11

Agentii membri ARAI vor trebui sa ofere servicii competente bazate pe cunoasterea standardelor si practicilor din acele domenii in care isi desfasoara in mod curent activitatea.

Agentii membri ARAI nu se vor angaja sa ofere servicii profesionale specializate privind proprietatile si serviciile aflate in afara sferei lor de competenta, decit daca obtin asistenta unui specialist competent in acel tip de proprietati sau servicii sau in cazul in care clientului ii este adusa in totalitate la cunostinta neabilitarea membrului ARAI in acel domeniu. Orice persoana angajata sa ofere asistenta va fi prezentata in acest mod clientului, iar contributia sa la incheierea afacerii va fi precizata.

Agentii membri ARAI vor face apel la comisiile asociatiei pentru a defini gradul de competenta pe care un client are dreptul sa i-l pretinda in functie de complexitatea problemei, disponibilitatea asistentei de specialitate si posibilitatile de a capata experienta ale agentilor membri ARAI.

Practica standard 11-1

Ori de cite ori un agent membru ARAI va emite contra cost – oral sau in scris – o evaluare privind o proprietate, opinia sa va fi sustinuta de un raport al unui evaluator sau deja existent care vor trebui sa includa minimum urmatoarele :

Practica standard 11-2

Agentii membri ARAI nu vor efectua o astfel de evaluare atunci cind angajarea lor sau comisionul depinde de suma evaluata decit cu acceptul clientului.

  1. Data aplicabilitatii
  2. Evaluarea proprietatii
  3. O descriere a proprietatii
  4. Motivarea calculatiei incluzind date ale pietei

ARTICOLUL 12

Agentii membri ARAI nu se vor angaja sa ofere servicii privind o proprietate sau valoarea ei atita timp cit aceasta prezinta intrese personale prezente sau viitoare, decit daca aceste interese sunt complet prezentate tuturor partilor afectate.

ARTICOLUL 13

Agentii membri ARAI nu-si vor arata interesul, nu vor negocia si nu vor cumpara nici un fel de proprietate pentru ei personal, pentru familiile lor, pentru firmele lor, pentru membrii acestor firme, sau pentru alte entitati in care au interese personale, decit daca acest lucru este facut cunoscut proprietarului sau agentului acestuia.

In vinzarea propriilor proprietati si a acelora in care au interese personale, agentii membri ARAI vor prezenta in mod neechivoc acest fapt cumparatorului sau agentului acestuia.

ARTICOLUL 14

In cazul controversei intre doi agenti membri ARAI care apartin a doua firme diferite disputa lor va fi transmisa spre arbitraj asociatiei in conformitate cu regulamentele acesteia inainte de a se ajunge la judecata.

Practica standard 14-1

Actionarea in judecata sau retragerea actiunii de catre agentii membri ARAI intr-o problema arbitrabila constituie refuz al arbitrajului.

Practica standard 14-2

Obligatia de arbitraj mandatata de art.14 include si arbitrajul reclamat de clienti.

ARTICOLUL 15

In cazul in care sunt acuzati de practici neconforme codului etic sau sunt rugati sa prezinte dovezi ori sa coopereze in orice fel, in orice procedura disciplinara sau investigare, agentii membri ARAI vor prezenta toate faptele comisiei asociatiei sau subcomisiilor acesteia si nu vor intreprinde nici o actiune in scopul intreruperii sau obstructionarii acestui proces.

Practica standard 15-1

Agentii membri ARAI nu vor fi pasibili de masuri disciplinare pentru violarea codului etic in cadrul unei aceleasi tranzactii decit in fata unei singure comisii a asociatiei si numai o singura data.

Practica standard 15-2

Fara a fi autorizati, agentii membri ARAI nu vor face nici o declaratie si nu vor releva fapte, comentarii sau decizii legate de audierile privind incalcarea codului etic, arbitrajul sau revizia unei hotariri.

Practica standard 15-3

Agentii membri ARAI nu vor obstructiona investigatiile comisiei sau aplicarea masurilor disciplinare hotarite de aceasta prin instituirea sau amenintarea de a institui actiuni de defaimare fata de nici una din parti, de profesionalismul procedurii sau de martori.

Practica standard 15-4

Agentii membri ARAI nu vor impiedica procedurile de investigare sau disciplinare ale comisiei prin sesizari multiple ale incalcarii codului etic bazate pe acelasi eveniment sau tranzactie.

ARTICOLUL 16

Agentii membri ARAI nu vor sugera sau recomanda nici unui client sa faca uz de serviciile altei organizatii sau entitati in care au un interes direct fara a releva acest interes in momentul recomandarii sau sugestiei.

ARTICOLUL 17

Agentii membri ARAI nu se vor angaja in activitati care constituie practici ilegale si vor recomanda consultanta juridica ori de cite ori interesele unei parti implicate in tranzactie o cer.

ARTICOLUL 18

Agentii membri ARAI vor pastra in conturi sau locatii separate de propriile lor fonduri sumele de bani ajunse in posesia lor ca garantii, avansuri platite de clienti, banii clientilor sau alte sume similare.

ARTICOLUL 19

Agentii membri ARAI vor avea grija ca imaginea pe care o vor promova public si reclama sa fie reale. De asemenea, agentii membri ARAI vor avea grija ca statutul lor sa fie clar identificabil in toate aceste cazuri.

Practica standard 19-1

Agentii membri ARAI nu vor face publicitate neautorizata si in toate ofertele pretul transmis nu va fi decit cel convenit cu proprietarul.

Practica standard 19-2

In cazul in care agentii membri ARAI fac publicitate unor proprietati la care sunt coproprietari, ei vor releva calitatea lor dubla de agent si proprietar.

Practica standard 19-3

Agentii membri ARAI nu vor face publicitate si nu vor permite nici unei persoane angajate sau afiliate lor sa faca acest lucru fara a releva numele firmei….

Practica standard 19-4

Numai agentii membri ARAI care au oferit proprietatea spre vinzare pot pretinde ca “au vindut”, chiar daca vinzarea s-a facut prin eforturile de cooperare cu alt agent. Totusi, dupa incheierea tranzactiei agentii membri ARAI care au cooperat nu vor putea fi impiedicati sa faca publica “cooperarea” sau “asistenta” in cadrul tranzactiei.

Numai agentii membri ARAI care ofera proprietatea spre vinzare pot folosi termenul “vindut”.

ARTICOLUL 20

Pentru protectia tuturor partilor, agentii membri ARAI vor avea grija ca toate aspectele si obligatiile financiare privind tranzactia sa se faca in scris, exprimind termenii exacti conveniti de parti.

Cite o copie a acestor documente va fi oferita fiecarei parti implicate dupa semnare.

ARTICOLUL 21

Agentii membri ARAI nu se vor angaja in nici o practica si nu vor intreprinde nici o actiune indreptata impotriva agentiei altui agent membru ARAI.

Practica standard 21-1

Semnele care anunta ca o proprietate este de vinzare, inchiriere sau schimb nu vor fi amplasate pe proprietate fara acceptul proprietarului.

Practica standard 21-2

Agentii membri ARAI care obtin informatii de la alt agent despre o proprietate nu vor transmite aceasta informatie si nu vor solicita cooperarea unei terte parti fara asentimentul celui care a furnizat informatia.

Practica standard 21-3

Agentii membri ARAI nu vor solicita listarea unei proprietati care constituie exclusivitatea altui agent. Totusi, daca agentul care are exclusivitatea refuza sa anunte care este data expirarii exclusivitatii, agentul membru ARAI poate contacta proprietarul pentru a o afla si pentru a discuta eventuala exclusivitate ulterioara prezentei intelegeri.

Practica standard 21-4

Agentii membri ARAI nu vor folosi informatii obtinute de ei din propria banca de date, din oferte de cooperare primite de la alti agenti sau din alte surse ale agentiei, in scopul creerii unui raport de referinta pentru un al treilea agent sau pentru un client decit daca folosirea acestor surse este autorizata de detinatori pentru situatia respectiva.

Practica standard 21-5

Faptul ca o proprietate a constituit exclusivitatea unui agent, nu va putea impiedica sau inhiba un alt agent membru ARAI sa solicite exclusivitatea dupa expirarea respectivei exclusivitati.

Practica standard 21-6

Faptul ca un proprietar a retinut un agent membru ARAI sau o agentie ca agent exclusiv drept recunostinta pentru una sau mai multe tranzactii anterioare nu va da dreptul agentului sau agentiei sa inhibe sau sa impiedice alt agent sau alta agentie sa incerce sa incheie tranzactii cu proprietarul.

Practica standard 21-7

Daca agentii membri ARAI sunt contactati de proprietari care le solicita vinderea unei proprietati care a fost deja oferita in exclusivitate altui agent, acestia au dreptul sa discute termenii viitori in care vor putea obtine o eventuala exclusivitate si se vor putea ocupa de vinzare, insa acestea vor putea deveni efective numai dupa expirarea tuturor exclusivitatilor deja acordate.

Practica standard 21-9

Articolul 21 nu impiedica pe agentii membri ARAI sa faca anunturi generale catre proprietari in care sa descrie serviciile pe care le ofera, conditiile si termenii de disponibilitate, chiar daca unii dintre proprietari au deja exclusivitati cu alti agenti. Convorbirile telefonice generale, corespondenta generala sau difuzarea de materiale generale intr-o zona geografica, club, organízatie, grup sau profesie sunt definite ca “generale” in acest standard si nu se adreseaza in mod direct si specific unei anumite proprietati.

Articolul 21 defineste ca incalcind etica urmatoarele doua categorii de solicitari :

Prima, telefoanele sau solicitarile personale sau prin intermediari adresate proprietarilor care au oferit dreptul de exlusivitate asupra proprietatilor lor altui agent; si a doua, adresarea in scris prin orice forma, catre proprietarii care au oferit dreptul de exclusivitate asupra proprietatilor lor altui agent, atunci cind aceasta nu face parte dintr-o corespondenta “generala”.

Practica standard 21-10

Agentii membri ARAI au obligatia ca inainte de a accepta o exclusivitate sa se informeze daca proprietatea face obiectul unei conventii valide de exclusivitate.

Practica standard 21-11

Agentii membri ARAI care actioneaza ca agenti ai cumparatorului vor fi obligati sa anunte acest lucru la primul contact cu agentul vinzatorului .

Practica standard 21-12

Agentii membri ARAI care actioneaza ca agenti ai cumparatorului si contacteaza direct vinzatorul vor fi obligati sa-si prezinte statutul de agenti la primul contact cu proprietarul ori reprezentantul acestuia.

Practica standard 21-13

Agentii membri ARAI care actioneaza ca agenti sau subagenti ai vinzatorului vor fi obligati sa anunute acest statut la primul contact cu cumparatorul sau reprezentantul acestuia.

Practica standard 21-14

Articolul 21 nu interzice agentilor membri ARAI sa contacteze clientul altui agent pentru a oferi servicii diferite de cele curente.

ARTICOLUL 22

La vinzarea unei proprietati aflate in exclusivitatea unui alt agent, se vor folosi serviciile altui agent mutual acceptat, cu care s-au convenit termenii cooperarii daca acest lucru este in interesul clientului.

Negocierile privind o proprietate aflata in exclusivitatea unui agent vor fi purtate cu acest agent, nu cu vinzatorul; numai cu acceptul agentului se vor purta tratative cu vinzatorul.

Practica standard 22-1

Este de datoria agentului vinzatorului sa evidentieze imediat toate faptele semnificative inainte de incheierea tranzactiei.

Practica standard 22-2

Transmiterea ofertelor va fi facuta de agenti intr-o maniera obiectiva.

Practica standard 22-3

Agentii membri ARAI vor anunta pe alti agenti care doresc sa coopereze daca o oferta a fost acceptata.

Practica standard 22-4

Agentii membri ARAI care actioneaza ca agenti exclusivi ai vinzatorului stabilesc termenii si conditiile ofertelor de cooperare. Termenii in care are loc o cooperare vor trebui stabiliti intre cei doi agenti inainte de a se emite oferta privind tranzactia.

ARTICOLUL 23

Agentii membri ARAI nu vor face cu buna stiinta sau din dezinformare, declaratii false privind competitorii, afacerile sau practicile in afaceri ale acestora.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*