Proiect de lege

Proiect de lege privind reglementarea profesiei de aget imobiliar

TEXT PROIECT DE LEGE

PROPUNERE DE MODIFICARE ARAI MOTIVARE
Art. Proiect de lege pentru reglementarea activităţii de reprezentare, intermediere şi consultanţă imobiliară Proiect de lege : Organizarea si exercitarea profesiei de agent imobiliar. Reglementarea Serviciilor imobiliare Consideram ca aceasta lege trebuie sa reglementeze 3 aspecte fundamentale;

– exercitarea profesiei reprezentand competentele agentului si formele in care poate presta/desfasura activitatea;

– organizarea profesiei; prin Corp Profesional stabilindu-se regulile de infiintare si functionare ale acestuia;

– cerintele referitoare la serviciile imobiliare

Cap. I

PREVEDERI GENERALE

Cap. I

PREVEDERI GENERALE

Art.1 (1) Prezenta lege asigură cadrul de desfăşurare a serviciilor de intermediere imobiliară şi de consultanţă imobiliară prestate de către agenţii imobiliare sau de către agenţi imobiliari.

(2) Prevederile prezentei legi se aplică tuturor prestatorilor de servicii de intermediere imobiliară.

(1) Prezenta lege reglementeaza modul de dobandire si exercitarea a profesiei de agent imobiliar cu drept de practica.

(2) Prezenta lege reglementeaza modalitatea de organizarea si functionare a profesiei de agent imobiliar cu drept de practica.

(3) Prezenta lege stabileste cerintele referitoare la serviciile imobiliare.

Completarea se refera la cele precizate mai sus. Nu dorim limitarea serviciilor la intermediere si consultanta ci definirea lor conform Standardului.
Art.2 (1) Agentul imobiliar cu drept de practica este persoana care a dobandit aceast drept dupa parcurgerea etapelor reglementate de prezenta lege.

(2) Serviciile imobiliare pot fi prestate doar de catre agentii economici imobiliari,prin agenti imobiliari autorizati in conformitate cu prevederile prezentei legi.

Art.3 În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

a) agent imobiliarpersoana fizică, cetăţean al statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau Confederaţiei Elveţiene, care prestează servicii de intermediere imobiliară, individual sau angajată în baza unui contract individual de muncă la o agenţie imobiliară. Agenţii imobiliari pot presta şi servicii de consultanţă imobiliară.

b) agenţie imobiliară – societate comercială cu obiect de activitate tranzacţiile imobiliare, care prestează servicii de intermediere pentru cumpărarea, vânzarea sau închirierea bunurilor imobiliare, şi care acţionează, în baza unui contract, în numele unui client sau ca intermediar în cadrul unei tranzacţii imobiliare. Agenţiile imobiliare pot presta şi servicii de consultanţă imobiliară.

c) intermediere imobiliară – activitate desfăşurată în baza unui contract de prestări servicii de mijlocire a tranzacţiilor de vânzare-cumpărare sau de închiriere a imobilelor;

d) consultanţă imobiliară – activitate desfăşurată în baza unui contract de prestări servicii, caracterizată prin realizarea de studii cu privire la piaţa imobiliară sau segmente ale acesteia;

e) vânzător – persoană fizică sau juridică care a semnat un contract de intermediere cu o agenţie imobiliară/agent imobiliar, în scopul oferirii spre vânzare sau spre închiriere a unui bun imobiliar;

f) cumpărător persoană fizică sau juridică care a semnat un contract de intermediere cu o agenţie imobiliară/agent imobiliar, în scopul cumpărării sau închirierii unui bun imobiliar;

g) posibil vânzător – persoană fizică sau juridică care intenţionază să ofere spre vânzare sau spre închiriere, prin intermediul agenţiei imobiliare/agentului imobiliar, un bun imobiliar;

h) posibil cumpărător – persoană fizică sau juridică care intenţionază să cumpere sau să închirieze, prin intermediul agenţiei imobiliare/agentului imobiliar, un bun imobiliar;

i) client – vânzătorul sau cumpărătorul;

j) posibil client – posibilul vânzător sau posibilul cumpărător;

k) stat membru de origine sau de provenienţă – statul membru al Uniunii Europene, statul aparţinând Spaţiului Economic European sau Confederaţia Elveţiană, din care provine agentul imobiliar/agenţia imobiliară care doreşte să îşi exercite profesia în România.

În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

a) agent imobiliarpersoana fizică, cetăţean al statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau Confederaţiei Elveţiene, care detine titlul de calificare care atestă absolvirea studiilor liceale, şi certificatul de calificare profesionala recunoscut la nivel naţional, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

b) Agent economic imobiliar – agent economic (societate comercială, persoana fizica autorizata, sau alta forma permisa de lege) cu obiect de activitate servicii imobiliare.

c) servicii imobiliare: activitati desfasurate în baza unui contract de prestări servicii referitoare la tranzactii imobiliare sau in legatura cu bunuri imobile; acestea pot fi, dar nu limitat la intermediere, reprezentare, consultanta, administrare, etc.

d) vânzător – persoană fizică sau juridică care ofera spre vânzare sau spre închiriere a unui bun imobil;

e) cumpărător persoană fizică sau juridică care intentioneaza sa cumpere sau sa închirieze unui bun imobil;

f) client – persoană fizică sau juridică care a incheiat un contract de de prestari servicii cu un agent economic imobiliar pentru a utiliza serviciile acestuia;

g) posibil client – posibilul vânzător sau posibilul cumpărător;

h) stat membru de origine sau de provenienţă – statul membru al Uniunii Europene, statul aparţinând Spaţiului Economic European sau Confederaţia Elveţiană, din care provine agentul imobiliar/agenţia imobiliară care doreşte să îşi exercite profesia în România.

n.b. ca observatie generala s-a inlocuit termenul de “bun imobiliar” cu “bun imobil”

Nota : A nu se confunda notiunea de “client” cu notiunile de “vanzatorl” sau “cumparator”.

Pentru un agent economic imobiliar clientul este vanzatorul, sau cumparatorul , sau amandoi.

In cazul in care agentul economic imobiliar are contract doar cu una din parti, cealalta parte (vanzator sau cumparator) nu este client pentru el dar trebuie tratat cu profesionalisam . Vezi “Standardul”

Art.4

(1) Se infiinteaza Ordinul Agentiilor Imobiliari din Romania, denumit in continuare Ordin(ul), persoana juridica autonoma, potrivit legii, care functioneaza ca organizatie profesionala de utilitate publica fara scop patrimonial, din care fac parte agentii imobiliari cu drept de practica si agentii economici imobiliari, in conditiile stabilite de prezenta lege.

(2) Ordinul este autoritatea competente care organizeaza, coordoneaza si autorizeaza desfasurarea activitatii prestate de agentii imobiliari cu drept de practica in Romania.

(3) Ordinul reprezinta interesele profesiei de agent imobiliar cu drept de practica la nivel national si international.

Cap. II

ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA UNIUNII

Se va defini ulterior, inclusiv cod etic, tipurile de membri, asigurarea profesionala, etc

Modelele valabile sunt Ordinul Arhitectilor si foarte nou, Uniunea Evaluatorilor Autorizati.

Mentionam ca in Europa, in multe taril, Evaluatorii fac parte din Asociatii comune cu Agentii Imobiliari.

Cap.III Organizarea si exercitarea profesiei de agent imobiliar

SECTIUNEA I Dobandirea dreptului de practica a agentui imobiliar si formele de exercitarea a profesiei
Art.5 (1) Agenţii imobiliari pot desfăşura activităţi de intermediere şi/sau consultanţă imobiliară individual sau în cadrul unei agenţii imobiliare.

(2) Agenţiile imobiliare desfăşoară activităţi de intermediere şi/sau consultanţă imobiliară numai prin agenţi imobiliari definiţi conform art. 2 lit. a).

(3) Agenţii imobiliari pot desfăşura activităţi de intermediere şi/sau consultanţă imobiliară numai în baza titlului de calificare care atestă absolvirea studiilor liceale, şi în baza certificatului de calificare recunoscut la nivel naţional, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(1) Persoanele fizice cetăţean al statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau Confederaţiei Elveţiene care doresc sa practice profesia de agent imobiliar pe teritoriul Romaniei trebuie sa dovedeasca detinerea unui titlu de calificare, recunoscut in baza actelor cu putere de lege de statul membru de origine care atesta absolvirea studiilor liceale, şi a unui certificat de calificare profesional recunoscut la nivel naţional, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(2) Agentul imobiliar trebuie sa detina cunostinte referitoare la :

– piata imobiliara in care isi desfasoara activitatea;

– marketingul imobiliar;

– costurile de utilizare ale proprietatii;

– principiile si metodele de finantare ale unei tranzactii imobiliare;

– estimarea valorii de piata a bunurilor imobile;

– verificarea si masurarea suprafetelor;

– legile nationale si europene, reglementarile si standardele referitoare la bunurile imobile si tranzactiile imobiliare;

– negocierea si desfasurarea tranzactiei imobiliare;

– constructii si intretinerea acestora;

– documentatii de urbanism

– aspecte de mediu si energetice;

– documente cadastrale si planuri topografice;

– administrarea afacerilor;

– tehnici de comunicare si vanzari.

(3) Agentii imobiliari dobandesc dreptul de practica a profesiei de agent imobiliar, prin acordarea acestuia de catre Ordin.

(4) Agentii imobiliari cu drept de practica vor fi inscrisi in Registrul Agentilor Imobiliari din Romania in cadrul Ordinului.

(5) Retragerea temporara sau definitiva a dreptului de practica se face de catre Ordinului Agentilor Imobiliari din Romania.

(6) Agentii imobiliari care nu detin dreptul de practica nu pot fi inregistrati in Registrul Agentilor Imobiliari din Romania.

Art.6 Orice agenţie imobiliară poate desfăşura, în afară activităţilor menţionate la art. 3, activităţi de administrare a locuinţelor şi condominiilor, cu condiţia ca aceste activităţi să fie înscrise în obiectul de activitate al agenţiei.

(7) Agentii imobiliari isi pot exercita dreptul de practica doar in cadrul unui agent economic imobiliar.

(8) Agentii economici Imobiliari pot presta servicii imobiliare doar prin intermediul unor agenti imobiliari care detin dreptul de practica.

(9) Agentii imobiliari cu drept de practica au obligatia sa declare catre Ordin agentul economic imobiliar in cadrul careia isi desfasoara activitatea.

SECTIUNEA II DREPTURI SI OBLIGATII ALE AGENTULUI IMOBILIAR CU DREPT DE PRACTICA

Art.7

(1) Agentul Imobiliar cu drept de practica are urmatoarele drepturi:

– sa desfasoare activitati imobiliare in numele agentului economic imobiliar;

– sa incheie in numele agentului economic imobilar contract pentru servicii imobiliare cu clientul;

– sa emita opinii profesionale referitoare la valoarea de piata a unui bun imobil;

– sa incheie cu agentul economic imobiliar un contract in baza caruia isi va desfasura activitatea.

(2) Agentul Imobiliar cu drept de practica are urmatoarele obligatii:

– sa cunoasca si sa respecte reglementarile legale in vigoare referitoare la exercitarea profesiei de agent imobiliar;

– sa respecte Codul Etic al profesiei de agent imobiliar si Regulamentul Ordinului;

-sa se preocupe de perfectionarea calificarii profesionale;

– sa-si asume responsabilitatea profesionala fata de client, agentul economic imobiliar in cadrul careia isi desfasoara activitatea si autoritati, manifestand constintiozitate si probitatea profesionala;

– sa serveasca interesele clientului si a agentiei imobiliare in acord cu exigentele morale, profesionale si legale.

– sa incheie o asigurarea profesionala in conformitate reglementarile Ordinului.

CAP. II

CONDIŢII PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR DE INTERMEDIERE ŞI CONSULTANŢĂ IMOBILIARĂ

Secţiunea 1 – Calificări şi competenţe ale agenţilor imobiliari

5

(1) Agenţii imobiliari, cetăţeni români, inclusiv cetăţeni ai statelor membre de origine/provenienţă trebuie să dovedească deţinerea unui titlului de calificare, recunoscut în baza actelor cu putere de lege de statul membru de origine, care atestă absolvirea studiilor liceale, şi absolvirea cursurilor de calificare recunoscute de statul român, în conformitate cu legislaţia în vigoare privind formarea profesională a adulţilor.

(2) Pentru prestarea de servicii în domeniul intermedierii sau consultanţei imobiliare, agenţiile imobiliare pot angaja numai persoane care îndeplinesc condiţiile menţionate la alin. (1).

(3) Pentru prestarea de servicii în domeniul intermedierii sau consultanţei imobiliare, agenţii imobiliari pot presta servicii de consultanţă şi intermediere imobiliară numai dacă îndeplinesc condiţiile menţionate la alin. (1).

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Definitiile se regasesc in alte capitole

Secţiunea 2 – Cod de etică

6 (1) Agenţia imobiliară sau agentul imobiliar nu refuză prestarea serviciilor nici unei persoane pe motive discriminatorii de rasă, etnie, origine, vârstă sau sex.

(2) Agentul imobiliar trebuie să protejeze şi să promoveze interesele legitime ale clienţilor săi.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Codul de etica se va trata in capitolul rezervat Ordinului

7 (1) Agentul imobiliar nu trebuie să exercite nici un fel de presiune asupra clienţilor, în scopul obţinerii unui mandat sau pentru încheierea unei tranzacţii.

(2) Agentul imobiliar trebuie să garanteze confidenţialitatea informaţiilor furnizate de clientul său, cu excepţia situaţiilor în care este în mod legal constrâns să le divulge.

(3) Agentul imobiliar trebuie să trateze toate părţile implicate în mod echitabil şi cu respectarea drepturlor.

8 (1) Agentul imobiliar nu trebuie să accepte nici un mandat care depăşeşte cunoştinţele, competenţele sau experienţa sa.

(2) Agentul imobiliar trebuie să acorde o atenţie maximă detaliilor în activitatea sa de a obţine informaţiile necesare.

(3) Agentul imobiliar nu trebuie să facă declaraţii false, înşelătoare sau exagerate.

(4) Agentul imobiliar trebuie să fie explicit în prezentarea relaţiei cu celelalte părţi implicate şi trebuie să evite conflictele de interese.

(5) Agentul imobiliar trebuie să promoveze concurenţa loială.

CAP. III

CONTRACTUL DE INTERMEDIERE / CONSULTANŢĂ IMOBILIARĂ

CAP.IV

SERVICIILE IMOBILIARE

SECTIUNEA I CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII IMOBILIARE
Art.8 (1) Agenţia imobiliară/agentul imobiliar şi clientul semnează un contract scris referitor la activităţilor de intermediere imobiliară şi/sau de consultanţă imobiliară pe care agenţia imobiliară urmează să le presteze în favoarea clientului. Contractul de consultanţă imobiliară trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii:

a) datele de identificare ale părţilor;

b) datele personale ale agentului imobiliar sau ale agentului imobiliar desemnat de agenţia imobiliară pentru a lucra cu clientul;

c) obiectul contractului/natura serviciului pe care agentul imobiliar urmează să-l presteze;

d) condiţiile în care contractul poate fi denunţat unilateral;

e) condiţiile în care contractul poate fi reziliat;

f) cuantumul exact al onorariilor/comisioanelor şi al tuturor celorlalte costuri, cu precizarea situaţiilor în care acestea sunt datorate agenţiei imobiliare;

g) termenul de valabilitate al contractului;

h) drepturile şi obligaţiile părţilor, în conformitate cu prezenta lege;

i) condiţii generale şi termenele de plată;

j) dacă contractul este un contract exclusiv sau nu şi termenii contractului exclusiv;

k) dacă sub-contractarea este permisă sau nu;

l) limitările serviciilor ce urmează a fi prestate de agent;

m) referinţe la legislaţia aplicabilă contractului;

n) data semnării contractului, perioada de valabilitate a acestuia, termenii şi condiţiile încetării contractului.

(2) Contractul de intermediere imobiliară trebuie să cuprindă, pe lângă informaţiile prevăzute la alin. (1), următoarele:

a) condiţiile generale ale tranzacţiei, inclusiv termenele de plată;

b) preţul solicitat de vânzător pentru bunul imobiliar, sau preţul pe care cumpărătorul este dispus să-l plătească pentru bunul imobiliar;

c) descrierea bunului imobiliar;

d) dacă agentul imobiliar acţionează exclusiv pentru clientul din respectivul contract sau în calitate de intermediar;

e) detalii referitoare la amplasarea panoului de publicitate prevăzut la art. 20;

f) informaţii referitoare la asigurarea de răspundere profesională încheiată în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(3) Agenţia imobiliară/agentul imobiliar nu poate desfăşura activităţi de intermediere sau consultanţă imobiliară înainte de semnarea contractului cu potenţialul client.

(4) Contractul de intermediere imobiliară sau alte eventuale contracte accesorii încheiate între consumator şi agenţia imobiliară/agentul imobiliar nu pot conţine clauze penale care să oblige consumatorul care nu îşi îndeplineşte angajamentele contractuale la plata unei sume mai mari decât onorariul pe care l-ar fi plătit în cazul încheierii tranzacţiei.

(5) Contractele de intermediere imobiliară în care consumatorul are calitatea de potenţial cumpărător vor conţine, în plus faţă de cele prevăzute la alin. (1), următoarele elemente:

a) caracteristicile generale ale imobilului, care pot influenţa decizia de cumpărare, incluzând nivelul de finisare, dimensiuni, vechime şi poziţionarea faţă de punctele cardinale;

b) tarifele pentru serviciile prestate.

(1) Serviciile imobiliare pot fi prestate de catre un agent economic imobiliar doar in baza unui contract incheiat intre parti.

(2)Contractul trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii:

a) datele de identificare ale părţilor;

b) datele personale ale agentului imobiliar desemnat de agentul economic imobiliar pentru a lucra cu clientul;

c) obiectul contractului/natura serviciului pe care agentul economic imobiliar urmează să-l presteze;

d) condiţiile în care contractul poate fi denunţat unilateral;

e) condiţiile în care contractul poate fi reziliat;

f) cuantumul comisioanelor şi al tuturor celorlalte costuri, cu precizarea situaţiilor în care acestea sunt datorate agenţiei imobiliare;

g) data semnării contractului, perioada de valabilitate a acestuia, termenii şi condiţiile încetării contractului;

h) drepturile şi obligaţiile părţilor, în conformitate cu prezenta lege;

i) condiţii generale şi termenele de plată;

j) dacă contractul este un contract exclusiv sau nu şi termenii contractului exclusiv;

k) limitările serviciilor ce urmează a fi prestate de agent;

l) referinţe la legislaţia aplicabilă contractului;

  • o) data semnării contractului, perioada de valabilitate a acestuia, termenii şi condiţiile încetării contractului.

(2) Contractul de intermediere /reprezentare imobiliară trebuie să cuprindă, pe lângă informaţiile prevăzute la alin. (1), următoarele:

a) condiţiile generale referitoare la posibila tranzacţiei, inclusiv termenele de plată;

g) preţul informativ solicitat de vânzător pentru bunul imobil, sau preţul informativ pe care cumpărătorul este dispus să-l plătească pentru bunul imobil;

h) descrierea bunului imobil oferit spre vanzare/inchiriere sau caracteristicile generale ale imobilului, solicitat spre cumparare/inchiriere care pot influenţa decizia de cumpărare/inchiriere;

i) dacă agentul economic imobiliar acţionează exclusiv pentru clientul din respectivul contract sau în calitate de intermediar;

j) detalii referitoare modalitati de promovare convenite de parti;

k) informaţii referitoare la asigurarea de răspundere profesională încheiată în conformitate cu legislaţia în vigoare.

(5) Contractele de intermediere imobiliară în care consumatorul are calitatea de potenţial cumpărător vor conţine, în plus faţă de cele prevăzute la alin. (1), următoarele elemente:

c) caracteristicile generale ale imobilului, care pot influenţa decizia de cumpărare, incluzând nivelul de finisare, dimensiuni, vechime şi poziţionarea faţă de punctele cardinale;

d) tarifele pentru serviciile prestate.

Vezi pct g

Art.8 Agenţia imobiliară/agentul imobiliar nu poate solicita din partea consumatorului plata comisionului/taxei/onorariului în oricare dintre următoarele situaţii:

a) când între client şi agenţia imobiliară/agentul imobiliar nu este încheiat un contract de intermediere/consultanţă imobiliară;

b) când contractul de vânzare-cumpărare/închiriere nu s-a încheiat;

c) când agenţia imobiliară/agentul imobiliar nu îşi îndeplineşte obigaţiile prevăzute în contratul de consultanţă imobiliară;

d) când contractul nu are stipulată clauza de exclusivitate, iar tranzacţia s-a realizat fără participarea agenţiei imobiliare.

(1) Agenţul economic imobiliar nu poate presta servicii imobiliare ( inclusiv dar nu limitat la promovarea proprietatii in piata, prezentarea unor proprietatii, etc..) in favoarea unui client inaintea semnarii contractului cu acesta.

(2) Contractul de prestari servicii imobiliare sau alte eventuale contracte accesorii încheiate între client şi agenţul economic imobiliar pot conţine in limitele permise de lege clauze penale care să oblige clientul care nu îşi îndeplineşte angajamentele contractuale la plata unor penalitati de intarziere la plata si la plata unor daune ce pot depasi prejudiciul suferit.

(3) Agentul economic imobiliar nu poate solicita din partea clientului plata comisionului de intermediere în oricare dintre următoarele situaţii:

a)când tranzactia imobiliara nu s-a încheiat – in afara cazurilor prevazute expres in contractul incheiat intre parti;

b) când contractul nu are stipulată clauza de exclusivitate, iar tranzacţia nu s-a realizat ca urmare a serviciilor prestate de agenţia imobiliara.

Obs. A se verifica noua legislatie europeeana care naste obligatia atunci cand se solicita serviciul chiar daca nu exista contract

Instanta decide.

CAP. IV

RELAŢIA AGENŢIILOR IMOBILIARE/AGENŢILOR IMOBILIARI CU CLIENŢII SAU CU POSIBILII CLIENŢI

SECTIUNEA II

RELAŢIA AGENTILOR ECONOMICI IMOBILIARI CU CLIENTII

Art.9 (1) Informaţiile furnizate de agentul imobiliar oricărui client sau posibil client, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, trebuie să fie prezentate în termeni clari şi lipsiţi de ambiguitate, în formă scrisă.

(2) Agentul imobiliar este obligat să informeze clienţii atunci când o informaţie relevantă pentru tranzacţie nu este disponibilă.

(3) Clienţii sau posibilii clienţi trebuie informaţi asupra faptului că au drept de acces la datele lor personale deţinute de agentul imobiliar şi că pot să le corecteze sau să le actualizeze, dacă este necesar.

(4) Datele cu caracter personal ale clienţilor/posibililor clienţi pot fi utilizate sau prelucrate numai cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(1) Generalitati

a) Informaţiile furnizate de agentul economic imobiliar oricărui client sau posibil client, în conformitate cu prevederile prezentei legi, trebuie să fie prezentate în termeni clari şi lipsiţi de ambiguitate,

b) Agentul economic imobiliar este obligat să informeze clienţii atunci când un document relevant pentru tranzacţie nu este disponibil.

c) Clienţii trebuie informaţi asupra faptului că au drept de acces la datele lor personale deţinute de agentul economic imobiliar şi că pot să le corecteze sau să le actualizeze, dacă este necesar.

d) Datele cu caracter personal ale clienţilor sau posibilor clienti pot fi utilizate sau prelucrate numai cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art.10 (1) Agentul imobiliar este obligat să informeze cumpărătorul asupra drepturilor şi obligaţiilor sale şi trebuie să se asigure că informaţiile care pot influenţa orice decizie referitoare la tranzacţie sunt transmise cumpărătorului la timp.

(2) Agentul imobiliar oferă clientului/posibilului client cel puţin următoarele informaţii:

a) preţurile pieţei pentru tipul de bun imobiliar căutat;

b) descrierea bunului imobiliar: felul proprietăţii, dimensiuni, amplasament şi posibilităţi de acces;

c) detalii despre cheltuielile previzibile: preţuri, taxe, onorarii, comisioane;

d) informaţii referitoare la dreptul de proprietate sau de posesie al vânzătorului, inclusiv orice servituţi şi sarcini asupra bunului imobiliar şi orice limitări ale dreptului de folosinţă al acestuia;

e) caracteristicile structurale şi descrierea utilităţilor;

f) statutul zonei în planurile de urbanism aprobate;

g) deficienţele bunului imobiliar care sunt declarate agentului imobiliar de vânzător sau care sunt cunoscute de agentul imobiliar.

e) Agentul economic imobiliar este obligat să informeze clientul asupra drepturilor şi obligaţiilor sale şi trebuie să se asigure că informaţiile care pot influenţa orice decizie referitoare la tranzacţie sunt transmise clientului la timp.

(2) Agentul economic imobiliar oferă clientului cumparator cel puţin următoarele informaţii:

h) opinia sa profesionala referitoare la preţurile pieţei pentru tipul de bun imobil căutat;

i) descrierea bunului imobil propus : felul proprietăţii, dimensiuni, amplasament şi posibilităţi de acces;

j) detalii in limita informatiilor pe care le detine despre cheltuielile previzibile: preţuri, taxe, onorarii,etc..;

k) informaţii referitoare la dreptul de proprietate sau de posesie al vânzătoruluiin masura in care detine aceste informatii;

l) detalii in limita informatiilor pe care le detine despre caracteristicile structurale şi utilităţile disponibile;

m) statutul zonei în planurile de urbanism aprobate in masura in care aceste informatii sunt publice, usor accesibile si gratuite;

n) deficienţele bunului imobil care sunt declarate de catre vânzător sau care sunt cunoscute de agentul economic imobiliar.

13 (1) Agentul imobiliar este obligat să informeze vânzătorul asupra drepturilor şi obligaţiilor sale şi trebuie să se asigure că informaţiile care pot influenţa orice decizie referitoare la tranzacţie sunt transmise vânzătorului.

(2) Agentul imobiliar oferă vânzătorului cel puţin următoarele informaţii:

a) preţurile pieţei pentru bunul imobiliar care urmează a fi vândut;

b) detalii asupra cheltuielilor previzibile: cheltuieli de marketing şi alte cheltuieli generale, taxe, onorarii, comisioane;

c) posibilităţi de a obţine valoare adăugată;

d) normele naţonale şi reglementările locale aplicabile;

e) toate documentele necesare pentru efectuarea tranzacţiei.

(2) Agentul economic imobiliar oferă clientului vânzător cel puţin următoarele informaţii:

f) opinia sa profesionala referitoare la preţurile pieţei pentru bunul imobiliar care urmează a fi vândut;

g) detalii pe care le detine in legatura cu cheltuielilor previzibile: cheltuieli de marketing (daca este cazul ca acestea sa fie suportate de catre vanzator) şi alte cheltuieli generale, taxe, onorarii,;

h) documentele necesare pentru efectuarea tranzacţiei.

i) Reglementarile locale aplicabile

;

Vezi mai sus
CAP. V

INFORMAŢII REFERITOARE LA TRANZACŢIE

SECTIUNEA 3.

INFORMAŢII REFERITOARE LA TRANZACŢIE

Art.11 (1) Agentul imobiliar trebuie să informeze clientul asupra responsabilităţilor părţilor implicate în tranzacţie.

(2) Agentul imobiliar trebuie să garanteze confidenţialitatea informaţiilor furnizate de clientul său, cu excepţia situaţiilor în care este în mod legal constrâns să le divulge.

(3) Agentul imobiliar trebuie să informeze în scris vânzătorul şi cumpărătorul în situaţia în care are un contract cu fiecare dintre aceştia, dacă ambii devin părţi în cadrul aceleiaşi tranzacţii.

(4) Agentul imobiliar care acţionează în calitate de agent al cumpărătorului va informa vânzătorul sau agentul vânzătorului cu privire la această calitate, în scris, înainte de semnarea contractului de vânzare-cumpărare.

(5) Agentul imobiliar care acţionează în calitate de agent pentru vânzător trebuie să-i comunice vânzătorului, fără întârziere, detaliile tuturor ofertelor primite pentru proprietatea acestuia. Cumpărătorul trebuie să fie notificat fără întârziere nejustificată cu privire la acceptarea sau refuzarea ofertei sale.

(6) Agenţii imobiliari trebuie să înregistreze şi să păstreze toate ofertele primite pentru bunurile imobiliare precum şi răspunsurile trimise clienţilor, timp de 1 an de la data încheierii contractului de vânzare cumpărare sau de la data rezilierii contractului.

(1) Agentul imobiliar trebuie să informeze clientul asupra responsabilităţilor părţilor implicate în tranzacţie.

(1) Agentul economic imobiliar trebuie să garanteze confidenţialitatea informaţiilor furnizate de clientul său, cu excepţia situaţiilor în care este în mod legal constrâns să le divulge.

(2) Agentul economic imobiliar trebuie să informeze în scris vânzătorul şi cumpărătorul în situaţia în care are un contract cu fiecare dintre aceştia, dacă ambii devin părţi în cadrul aceleiaşi tranzacţii.

(3) Agentul economic imobiliar care acţionează în baza unui mandat de reprezentare pentru una dintre parti (vanzator sau cumparator-dupa caz) va informa cealalta parte (cumparatorul sau vânzătorul sau agentul cumparatorului/ vânzătorului-dupa caz) cu privire la această calitate, în scris, înainte de incheierea tranzactiei imobiliare.

(5) Agentul economic imobiliar care acţionează în baza unui mandat de reprezentare pentru vânzător trebuie să-i comunice vânzătorului, fără întârziere, detaliile tuturor ofertelor scrise primite pentru proprietatea acestuia. Cumpărătorul trebuie să fie notificat fără întârziere nejustificată cu privire la acceptarea sau refuzarea acestei oferte imediat ce Vanzatorul comunica Agentului raspunsul sau in scris.

(6) Agenţii imobiliari trebuie să înregistreze şi să păstreze toate ofertele primite pentru bunurile imobiliare precum şi răspunsurile trimise clienţilor, timp de 1 an de la data încheierii contractului de vânzare cumpărare sau de la data rezilierii contractului.

CAP. VI

PRESTAREA SERVICIILOR DE INTERMEDIERE ŞI CONSULTANŢĂ IMOBILIARĂ

SECTIUNEA IV

CONFLICTUL DE INTERESE

Art.12 Secţiunea 1 – Conflictul de interese

Art.12 (1) Agentul imobiliar trebuie să evite conflictele de interese privind tranzacţiile pe care le desfăşoară.

(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), agentul imobiliar trebuie să anunţe clienţii dacă vânzătorul sau cumpărătorul propus este el însuşi sau o persoană fizică/persoană juridică de care este legat printr-un interes economic sau printr-o relaţie personală sau de rudenie.

(1) Agentul economic imobiliar trebuie să evite conflictele de interese privind tranzacţiile pe care le desfăşoară.

(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), agentul economic imobiliar trebuie să anunţe clienţii dacă vânzătorul sau cumpărătorul propus este el însuşi sau o persoană fizică/persoană juridică de care este legat printr-un interes economic sau printr-o relaţie personală sau de rudenie.

Secţiunea 2 – Informaţiile care trebuie furnizate cumpărătorului SECTIUNEA V

INFORMAŢIILE CARE TREBUIE FURNIZATE CUMPĂRĂTORULUI CARE NU ESTE CLIENT

16 Agentul imobiliar trebuie să furnizeze cumpărătorului următoarele informaţii:

a) descrierea bunului imobiliar: felul proprietăţii, dimensiuni, amplasament şi posibilităţi de acces, aspecte referitoare la condiţiile de mediu şi sanitare de care agentul imobiliar are cunoştinţe;

b) preţul cerut pentru bunul imobiliar, taxele şi costurile de achiziţie;

c) informaţiile care indică dreptul de proprietate sau de posesie al vânzătorului, inclusiv orice servituţi şi sarcini care grevează bunul imobiliar şi orice limitări cu privire la utilizarea acestuia;

d) cadastrul, planurile etajelor şi/sau actele de partaj, care să permită identificarea bunului imobiliar;

e) descrierea utilităţilor şi prezentarea caracteristicilor structurale;

f) statutul zonei şi planurile de urbanism aprobate;

g) anul construcţiei.

Agentul imobiliar trebuie să furnizeze cumpărătorului care nu este client cel putin următoarele informaţii despre bunurile imobile ale clientuilui vanzator:

a) descrierea bunului imobili: felul proprietăţii, dimensiuni, zona de amplasament ;

b) preţul cerut pentru bunul imobil,

c) limitari ale dreptul de proprietate, uz sau de posesie al vânzătorului, cunoscute de agentul imobiliar

d) descrierea utilităţilor şi prezentarea caracteristicilor structurale in limita datelor cunoscute de agentul imobiliar;

Secţiunea 3 – Prestarea serviciilor SECTIUNEA VI

PRESTAREA SERVICIILOR

17 (1) Agentul imobiliar trebuie să se asigure că vânzătorul deţine dovada legală a dreptului de proprietate, cadastrul şi situaţia din planurile de urbanism, precum şi orice restricţie sau limitare de folosinţă care grevează bunul imobiliar.

(2) Agentul imobiliar trebuie să inspecteze toate bunurile imobiliare pe care le oferă pe piaţă, cu excepţia acelora noi care sunt vândute în stare de proiect sau înainte de finalizarea construcţiei.

(3) Agentul imobiliar trebuie să încurajeze şi să faciliteze inspectarea proprietăţii de cumpărător înainte de efectuarea tranzacţiei.

(4) Agentul imobiliar trebuie să comunice vânzătorului informaţiile relevante pe care le cunoaşte referitoare la solvabilitatea a cumpărătorului pentru încheierea tranzacţiei.

(5) Agentul imobiliar trebuie să depună toate eforturile pentru ca vânzătorul şi cumpărătorul să ajungă la o înţelegere asupra tuturor problemelor în vederea încheierii tranzacţiei.

(6) Agentul imobiliar trebuie să contribuie la pregătirea documentelor necesare tranzacţiei.

1) Agentul economic imobiliar trebuie să solicite vânzătorului dovada legală a dreptului de proprietate, cadastrul şi situaţia din planurile de urbanism, precum şi orice restricţie sau limitare de folosinţă care grevează bunul imobil.

(2) Agentul economic imobiliar trebuie să inspecteze toate bunurile imobile pe care le oferă pe piaţă, cu excepţia acelora noi care sunt vândute în stare de proiect sau înainte de finalizarea construcţiei.

(3) Agentul economic imobiliar trebuie să încurajeze şi să faciliteze inspectarea proprietăţii de cumpărător înainte de efectuarea tranzacţiei.

(4) Agentul economic imobiliar trebuie să comunice vânzătorului informaţiile relevante pe care le cunoaşte referitoare la solvabilitatea a cumpărătorului pentru încheierea tranzacţiei.

(5) Agentul economic imobiliar trebuie să depună toate eforturile pentru ca vânzătorul şi cumpărătorul să ajungă la o înţelegere asupra tuturor problemelor în vederea încheierii tranzacţiei.

(6) Agentul economic imobiliar trebuie să contribuie in limitele mandatului acordat de clienti la pregătirea documentelor necesare tranzacţiei

Secţiunea 4 – Protejarea proprietăţilor încredinţate SECTIUNEA VII

PROTEJAREA PROPRIETĂŢILOR ÎNCREDINŢATE

Art.13 (1) În cazul în care proprietarul a înmânat agentului imobiliar cheile locuinţei ce va fi vândută sau închiriată, acesta trebuie să dea dovadă de grijă şi preocuparea corespunzătoare cu privire la securitatea bunului imobiliar încredinţat pentru vânzare sau închiriere.

(2) Organizarea vizitării bunului imobiliar trebuie să facă obiectul unei înţelegeri scrise între agentul imobiliar şi client.

(1) În cazul în care Vanzatorul a înmânat agentului economic imobiliar cheile bunului imobil ce va fi vândut sau închiriat, acesta trebuie să dea dovadă de grijă şi preocuparea corespunzătoare cu privire la securitatea bunului imobil încredinţat pentru vânzare sau închiriere.

(2) Organizarea vizitării bunului imobil trebuie să facă obiectul unei înţelegeri scrise între agentul economic imobiliar şi client.

19 (1) Banii pe care agentul imobiliar îi deţine în numele clienţilor săi trebuie păstraţi separat de propriile active. Agentul imobiliar trebuie să fie în măsură să restituie clientului în orice moment aceşti bani.

(2) Agentul imobiliar nu poate să deţină nicio sumă de bani care aparţine unui client decât dacă aceasta este acoperită de o garanţie financiară sau de o asigurare corespunzătoare.

(3) Agentul imobiliar trebuie să garanteze că banii pe care îi deţine în numele clienţilor săi precum şi dobânzile pe care aceştia le generează sunt utilizaţi în strictă conformitate cu contractul de tranzacţionare semnat.

(4) Agentul imobiliar trebuie să furnizeze chitanţe pentru toate fondurile pe care le deţine în contul clienţilor săi.

Nu este permis de lege
Secţiunea 5 – Publicitatea imobilelor care urmează a fi vândute sau închiriate SECTIUNEA VIII

PUBLICITATEA IMOBILELOR CARE URMEAZĂ A FI VÂNDUTE SAU ÎNCHIRIATE

Art.14

(1) Cu acordul părţilor, în baza contractului prevăzut la art. 9, agenţia imobiliară poate amplasa la loc vizibil, pe proprietatea care urmează a fi vândută, un panou care trebuie să conţină următoarele informaţii:

a) inscripţia „de vânzare” sau „de închiriat”, după caz;

b) suprafaţa imobilului;

c) datele de contact ale agenţiei imobiliare care intermediază vânzarea sau închirierea;

d) denumirea agenţiei imobiliare care intermediază vânzarea sau cumpărarea.

(2) Amplasarea panourilor prevăzute la alin. (1) se face cu respectarea legislaţiei în vigoare privind folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate.

(1) Cu acordul părţilor, în baza contractului prevăzut la art. 8, agentul economic imobiliar poate amplasa la loc vizibil, pe proprietatea care urmează a fi vândută, un panou care trebuie să conţină următoarele informaţii:

e) inscripţia „de vânzare” sau „de închiriat”, după caz;

f) denumirea si datele de contact ale agentului economic imobiliar;

CAP. VII

RĂSPUNDERI ŞI SANCŢIUNI

CAP. V

RĂSPUNDERI ŞI SANCŢIUNI

La acest capitol se va lucra la final
21 Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea materială, civilă, contravenţională sau penală a persoanelor fizice şi/sau juridice, după caz.
22 (1) Agenţiile imobiliare şi/sau agenţii imobiliari răspund pentru încălcarea prevederilor legale şi pentru prejudicierea clienţilor din vina agenţiei şi/sau a agentului, după caz.

(2) În cazul în care organele competente au stabilit existenţa unui prejudiciu agenţia imobiliară şi/sau agentul imobiliar vinovat, după caz, sunt obligaţi să despăgubească clienţii prejudiciaţi.

(3) Valoarea prejudiciului se stabileşte de comun acord, pe baza documentelor justificative, între agenţie/agentul imobiliar şi clientul prejudiciat.

(4) În cazul în care nu se ajunge la un acord conform alin. (3), clientul poate să ceară despăgubiri agenţiei imobiliare sau agentului imobiliar, după caz, pe cale de instanţă.

23 Pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi privitoare la drepturile clienţilor şi obligaţiile agenţilor imobiliari făţă de clienţi, respectivii clienţi se pot adresa Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.
24 (1) Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni, şi se sancţionează după cum urmează:

a) încălcarea dispoziţiilor art. 3, 4 sau a art. 6 – 20 , cu amendă contravenţională de la 3.000 lei la 30.000 lei;

b) încălcarea dispoziţiilor art. 5, cu amendă de la 7.000 lei la 20.000 lei;

(2) Sancţiunile se aplică persoanelor fizice sau juridice, după caz.

25 (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 24 alin. (1) lit. a) se fac de către reprezentanţii împuterniciţi ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 24 alin. (1) lit. b) se fac de către reprezentanţii împuterniciţi ai inspectoratelor teritoriale de muncă.

26 (1) În cazul sancţiunilor cu închisoare contravenţională, măsura se aplică de instanţa competentă, la sesizarea organului din care face parte agentul constatator.

(2) Organele de poliţie sunt obligate să acorde, la cerere, sprijinul necesar persoanelor împuternicite prevăzute la art. 25, aflate în exerciţiul funcţiunii, sau să le însoţească, după caz.

CAP. VIII

DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE

CAP. VI

DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE

La acest capitol se va lucra la final
27 (1) Toate agenţiile imobiliare sunt obligate, în termen de 1 an de la data intrării în vigoare a prezentei legi, să se conformeze prevederilor art. 5.

(2) Toţi agenţii imobiliari sunt obligaţi, în termen de 1 an de la data intrării în vigoare a prezentei legi, să se conformeze prevederilor art. 5.

28 Prezenta lege se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, cu modificările şi completările ulterioare.
29 Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
30 La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă art. 2 pct. 28 – 30, art. 94 – art. 911 şi art. 50 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*